Mga Proyekto para sa

UP Diliman Arts and Culture Festival 2021

Bilang bahagi ng UP Diliman Arts and Culture Festival 2021, ginugunita ang dalawang mahahalagang engkwentro o pagtatagpo: ang ika-50 taon ng Diliman Commune at ang ika-500 taon ng Pagtatagpo ng Pilipinas at Espanya. Kaalinsabay rin ng mga ito ang ika-500 anibersaryo ng tagumpay ng labanan sa Mactan at ang ika-500 taon ng pagpapakilala ng Kristiyanismo sa bansa. Hinihikayat na balikan at pagnilayan muli ang mga pangyayaring ito sa kasaysayan ng ating bansa upang mabanyuhay ang perspektibang pangkasaysayan at pangkultura tungo sa kontemporanyong pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas.

Para sa mga katanungan o komento, makipag-ugnayan sa amin sa oica.upd@up.edu.ph

Copyright © 2021.